2023-11-02

Nesten halvparten av norske foreldre bekymrer seg for barnas økonomiske fremtid

En fersk undersøkelse viser at nesten halvparten av norske foreldre er bekymret for barnas økonomiske fremtid på grunn av manglende økonomisk kunnskap. Denne bekymringen er ikke ubegrunnet, ettersom gjeldsbyrden blant folk stadig øker. For å gi den neste generasjonen nordmenn nødvendig økonomisk kunnskap, lanserer vi nå Pengepeppen i Norge.

En undersøkelse gjennomført av Norstat viser at 44 prosent av norske foreldre er bekymret for barnas økonomiske ferdigheter og potensielle vanskeligheter de kan møte som voksne.

– Som inkassobyrå ser vi konsekvensene av manglende økonomisk kunnskap. Den økende gjeldsbyrden er en reell bekymring, spesielt blant unge voksne, fordi økonomiske problemer tidlig i livet kan gjøre det vanskelig å komme tilbake på rett spor, sier Moa Tyborn, kommunikasjons- og markedsdirektør i Alektum Group.

I midten av 2023 hadde nordmenn en samlet inkassogjeld på 109,9 milliarder kroner, en økning på 3,2 prosent sammenlignet med utgangen av 2022. I tillegg har over 226 000 nordmenn minst én utestående betalingsanmerkning, noe som utgjør omtrent 5 prosent av befolkningen.

– Hvis vi ikke gjør noe med dette nå, risikerer den neste generasjonen å vokse opp med enda større økonomiske problemer, sier Moa Tyborn.

Slik vil vi motvirke en negativ gjeldstrend

Forskning viser at folks holdninger til og vaner om penger dannes allerede i seks-syvårsalderen. Samtidig er penger i dag et ganske abstrakt begrep, fordi det blir mindre og mindre vanlig med kontanter. Dette gjør det vanskelig for foreldre å forklare, og for barn å forstå, hva penger egentlig er. Derfor lanserer vi nå vårt initiativ, Pengepeppen, i Norge. Målet er å hjelpe foreldre å snakke om penger med barna sine, og øke den økonomiske kunnskapen i samfunnet.

– Det er svært viktig at foreldre snakker med barna sine om penger i hverdagen for å gi dem god økonomisk selvtillit som voksne. Gjennom Pengepeppen ønsker vi å skape engasjement hos foreldre, samtidig som vi gir dem veiledning og verktøy for å kunne ta pengepraten med barna sine, sier Moa Tyborn.

Kjernen i initiativet er nettsiden pengepeppen.no og Instagram-kontoen @pengepeppen, der foreldre og andre voksne finner en mengde tips og råd om hvordan de kan snakke med barna sine om penger på en måte som barna kan forstå.

I Sverige har Pengepeppen eksistert siden 2021, der initiativet allerede har fått mye oppmerksomhet og god spredning. Nesten hver tredje svenske forelder kjenner til initiativet, og tusenvis av mennesker følger Pengepeppen for å få tips og veiledning i sosiale medier og på nettet.