I innledningen forteller adm.dir. Mats Augurell mer om reisen vi har gjort som selskap fra 2015 og frem til i dag, ved å slå sammen 28 mindre foretak til ett Alektum Group, og hvordan fremtidsplanene våre ser ut. Vi forteller også mer om bakgrunn, selskapsfilosofi og tjenestene våre – juridisk rådgivning, informasjon, finansielle løsninger, inkasso, oppsøk og fordringskjøp – og hvordan de til sammen utgjør et helhetlig tilbud til kundene våre.