Personvern - nettsted og nyhetsbrev

Vi ber deg lese denne personvernpolicy for å få vite mer om hvordan personopplysninger kan samles inn og behandles når du bruker vårt nettsted eller abonnerer deg på våre nyhetsbrev.

Alektum Group (behandlingsansvarlig) er ansvarlig for alle personopplysninger. Du finner informasjon om vårt selskap, med telefonnummer og kontaktformularer nederst på denne siden.

Hvilke opplysninger vi samler inn

”Personopplysninger” er informasjon som alene eller sammen med annen informasjon kan brukes for å identifisere, kontakte eller lokalisere en enkelt person, eller til å identifisere et individ i en sammenheng.

Når du interagerer med vårt nettsted, kan det hende at du blir bedt om å skrive inn ditt navn, din e-postadresse, ditt telefonnummer, navnet på din bedrift, case-nummer eller andre detaljer som kan være til hjelp for det du ønsker å gjøre.

Det er viktig for deg å vite at den informasjonen du gir oss, vil bli registrert. Vi ber deg derfor om følgende: Unngå å oppgi spesielle typer personopplysninger eller “sensitive opplysninger” som definert i den nye personvernforskriften GDPR, som helsetilstand, rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, osv.

Våre produkter og tjenester er ikke beregnet på barn.

Hvordan oppnår vi personopplysninger om deg?

Vi samler inn informasjon om deg på følgende måter:

 • Når du oppgir kontaktopplysninger i forbindelse med at du ber om informasjon om våre produkter eller tjenester, via kontaktformularene på dette nettstedet, men også på telefonen eller i fysiske møter.
 • Når du abonnerer på våre nyhetsbrev som sendes ut som e-post.
 • Når du laster ned dokumenter fra vårt nettsted.
 • Når du melder deg på en av våre arrangementer eller seminarer (inkludert webinars).
 • Via åpne, offentlige kilder (f.eks. LinkedIn eller selskapers nettsteder).

Hvordan bruker vi dine personopplysninger

De opplysningene vi samler inn om deg når du registrerer deg for mottak av våre nyhetsbrev, når du svarer på en undersøkelse eller et markedsføringsprosjekt, når du navigerer på vårt nettsted, eller når du bruker andre funksjoner på nettstedet, kan vi bruke på følgende måte:

 • Til å se hvordan du bruker våre nettsteder og hvordan du interagerer med våre nyhetsbrev slik at vi for eksempel kan tilpasse mer personlig det innholdet vi tilbyr deg, tilby deg de produktene du er mest interessert i, og til å få bedre forståelse for hvilket innhold som er mest populært blant de som mottar våre nyhetsbrev på e-post fra oss. (Se også vår cookie-policy under). Behandlingen av opplysningene er basert på vår legitime interesse, som vi har veid opp mot interessene til våre gjester, kunder og forretningskontakter.
 • Til å svare på et spørsmål, en forespørsel om tjenester, og/eller for å forvalte våre tjenester, inkludert svar på dine forespørsler. Til å administrere en konkurranse, en reklamekampanje, en undersøkelse eller andre nettstedsfunksjoner, til å holde kontakten med deg etter en korrespondanse (på e-post eller på telefon). Behandlingen av opplysningene er basert på en kontrakt eller en avtale og på vår legitime interesse, som vi har veid opp mot interessene til våre gjester, kunder og forretningskontakter.
 • Til å be om vurderinger og gjennomgang av våre tjenester eller produkter. Behandlingen av opplysningene er basert på vår legitime interesse, som vi har veid opp mot interessene til våre gjester, kunder og forretningskontakter.
 • Til å administrere nyhetsbrev og invitasjoner. Behandlingen er basert på ditt samtykke. Dersom du er en av våre kunder, eller dersom du arbeider for en av våre kunder, er behandlingen basert på vår legitime interesse, som vi har veid opp mot interessene til våre gjester, kunder og forretningskontakter.

Om våre nyhetsbrev

Dersom du har abonnert på våre nyhetsbrev, kan du ganske enkelt og på et hvilket som helst tidspunkt, melde deg ut av denne tjenesten ved å klikke på “unsubscribe”-lenken som du finner i e-postmeldingene vi sender deg. Du kan også melde deg ut av abonnementet ved å fylle ut kontaktformularet nederst på denne siden.

Om kommunikasjon per e-post

Viktig! Når det gjelder sikkerhet og konfidensialitet er kommunikasjon per e-post risikabel. En e-postmelding kan sammenlignes med et postkort. Vi ber deg derfor om følgende: Legg ikke inn informasjon som er sensitiv, eller informasjon som du ikke ønsker at uvedkommende skal kunne se.

Hvordan opplysningene lagres og beskyttes, og hvem som har tilgang til dem

Dine personopplysninger oppbevares i sikrede nettverk, og er kun tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle tilgangsrettigheter til slike systemer. Disse personene plikter å holde informasjonen konfidensiell. I tillegg vil all sensitiv/kredittinformasjon du gir bli kryptert ved hjelp av Secure Socket Layer (SSL)-teknologi.

For å ivareta sikkerheten for personopplysningene iverksetter vi flere sikkerhetstiltak når en bruker taster inn, registrerer eller konsulterer sine personopplysninger.

Utlevering til tredjepart

Dine personopplysninger blir ikke solgt, forhandlet eller overført til eksterne tredjeparter. Dette gjelder ikke verter av nettsteder og andre partnere som gir assistanse for drift av vårt nettsted, som driver vår virksomhet eller som tjener våre brukere, i den grad disse partene går med på å holde opplysningene konfidensielle. Vi kan også utlevere opplysninger dersom dette er forsvarlig for å overholde loven, styrke vår policy i våre anlegg, eller beskytte våre egne eller andres rettigheter, eiendommer eller sikkerhet.

Opplysninger om besøkere som ikke kan føres til personlig identifikasjon kan ellers gis til tredjeparter for markedføring-, reklame- eller annen bruk.

Vi inkluderer ikke, og tilbyr ikke produkter eller tjenester fra tredjeparter på vårt nettsted.

Hvor lenge vil vi oppbevare dine personopplysninger?

Vi vil kun oppbevare dine personopplysninger i den tiden som er nødvendig for den formålet de ble innsamlet for. Hvor lenge vi bevarer informasjonen er avhengig av hva denne informasjonen er beregnet på. Vi oppdaterer regelmessig e-postlistene for våre nyhetsbrev for å sikre oss at de som ikke lenger er interessert, har blitt trukket fra listen.

Du har kontroll over dine personopplysninger – Dette er dine rettigheter

EUs personvernforordning GDPR gir deg mange rettigheter.

 • Tilgang: Du har rett til tilgang til de personopplysningene vi har om deg, og du har rett til å vite hva vi bruker dem til. Det kan være at vi i denne forbindelse ber deg om et identitetskort. Dersom du kommer med denne typen forespørsel, vil vi prøve å gi deg svar så fort som mulig, senest innen en kalendermåned.
 • Rettelse: Du har rett til å be oss rette på personopplysninger som ikke er korrekte, eller som krever oppdatering.
 • Sletting: Du har rett til å be oss om å slette enhver personopplysning som gjelder deg. Vi vil vurdere enhver forespørsel om sletting, tilfelle for tilfelle, og vil gi deg svar så fort som mulig, senest innen en kalendermåned. Dersom du har lagt inn innhold på Alektum Group, og du ønsker at dette blir slettet, ber vi deg om å informere oss om dette.

Dersom du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, ber vi deg bruke kontaktformularet nederst på denne siden.

Eksterne lenker

Husk at dersom du bruker en lenke for å gå fra et nettsted til et annet, eller dersom du ber om en tjeneste fra en tredjepart, vil ikke lenger denne personvern-policy gjelder når du har forlatt vårt nettsted. Din navigasjon og interaksjon på andre nettsteder er underlagt reglene og policy som gjelder for disse.

Hvordan vi kommuniserer oppdateringer

Du vil bli varslet om endringer i vår personvern-policy på denne siden, og med varsler på nettstedet.

Er du misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger?

La oss få vite det!  Bruk kontaktformularet nederst på denne siden, eller send en e-post til info@alektumgroup.com.

Du kan også kontakte Datatilsynet.

Cookie-policy

En cookie eller informasjonskapsel er en liten datafil som plasseres på din datamaskin av et nettsted du besøker. Informasjonskapselen lagrer og overfører informasjon til serveren til det nettstedet som besøkes av nettleseren/datamaskinen. En informasjonskapsel har også et tidsstempel som definerer når den går ut. (Mer informasjon om tidsstempel og når kapselen går ut finner du i avsnittet Midlertidige og vedvarende cookies.)

Cookie-kategorier

Cookies kan deles inn i fire kategorier. Alektum Group bruker alle disse typene cookies på sitt nettsted.

 • Cookie-kategori: Nødvendig
  Nødvendige cookies gjør det mulig å bruke nettstedet, ved å aktivere grunnleggende funksjoner, som sidenavigasjon. Uten disse cookies vil ikke nettstedet kunne fungere korrekt.
 • Cookie-kategori: Ytelse
  Ytelses-cookies gjør det mulig for nettstedet å huske informasjon som er viktig for hvordan det fungerer, for eksempel informasjon om ditt land/det språket du bruker.
 • Cookie-kategori: Statistikk
  Statistikk-cookies hjelper eierne av nettstedet med å forstå hvordan de besøkende bruker nettstedet, ved å samle inn og bruke anonym informasjon.
 • Cookie-kategori: Markedsføring
  Markedsførings-cookies brukes til å spore opp besøkende mellom forskjellige nettsteder. Målet er å vise personen reklame som er relevant og innbydende for den individuelle bruker, og dermed er av større verdi for utgiver og for tredjepart som reklamepartner.

Midlertidige (øk)-cookies og vedvarende cookies

 • Midlertidige cookies
  En midlertidig cookie eller økt-cookie finnes kun i det midlertidige minnet mens du navigerer på nettstedet. Som regel slettes disse cookies av nettleseren når du lukker nettleservinduet. I motsetning til andre cookies har ikke de midlertidige cookies en utgå-dato, og det er derfor nettleseren vet at de skal behandles som økt-cookies.
 • Vedvarende cookies
  I stedet for å utgå når nettleseren lukkes, som er tilfellet for midlertidige cookies, vil en vedvarende cookie utgå på en spesiell dato, eller etter en bestemt periode. Dette betyr at informasjonen i denne informasjonskapselen i hele informasjonskapselens levetid, vil bli sendt til serveren til nettstedet den er knyttet til, eller hver gang du ser på en ressurs som er knyttet til dette nettstedet, fra et annet nettsted (for eksempel en reklame).

  Vedvarende cookies brukes til å registrere browsing-vaner over en lengre periode, og til å holde brukerne logget inn til sine kontoer, slik at de slipper å legge inn login-informasjon hver gang der går inn på nettstedet.

Styring av cookies

Dersom du ikke ønsker å gjøre bruk av cookies, kan du skru dem av i sikkerhetsinnstillingene på din nettleser. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får et varsel hver gang et nettsted prøver å plassere en cookie på din datamaskin. Tidligere lagrede cookies kan styres via nettleseren.

For å få mer informasjon om hvordan slike cookies er lagret på din nettleser, hvordan de kan slettes og hvordan du skal foreta innstillinger avhengig av om du aksepterer dem, eller ikke, bør du lese hjelp-sidene til din nettleser.

Sist oppdatert: 15-06-2018