Alektum har gleden av å invitere til et internasjonalt forum med spennende etterspurte temaer innen kreditt og handel globalt. Et av de viktigste suksesskriteriene for å lykkes i utlandet er å ta de kulturelle forskjellene på alvor.
Dette kommer til å bli en innholdsrik morgen hvor det også blir anledning til å dele sine erfaringer med hverandre.

For påmelding kontakt Arild Fjeldheim.

arild.fjeldheim@alektumgroup.com eller pr SMS 40496680