Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2019. Rentesatsen skal være 8,75 prosent p.a.  Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Les mer på regjeringens hjemmesider.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsinkelsesrente-og-standardkompensasjon-fra-1.-januar-2019/id2622591/