Nøkkelen til veksten er hovedsakelig stor etterspørsel innen to av bedriftens finansielle tjenester: porteføljekjøp og inkasso. Det har kommet til mange nye kunder, som for eksempel Tre, Payex, Folkefinans og Feratum, og Alektum Groups investeringer i gjeldsporteføljer har økt i jevn takt gjennom året. I løpet av året greide også bedriften å ekspandere sin forretningsvirksomhet internasjonalt, i forbindelse finanskonsesjon i Norge og i Nederland. 

- Det er utrolig moro å se tilbake på 2017. Vår virksomhet går ut på å hjelpe andre bedrifter til vekst, gjennom finansielle løsninger og rådgivning. At vi selv er i så kraftig ekspansjon er et bevis på at vi med suksess har hatt betydning for våre kunder og våre partnere, noe som gir en veldig god følelse. 

Fokus på E-handel og digitalisering 

Visjonen for 2018 er å fortsette denne veksten, og ekspandere virksomheten internasjonalt. Denne innebærer for eksempel at tilbudet vårt vil tilpasses til E-handel og den digitale transformasjonen vi er inne i. 

- Digitalisering medfører konsekvenser for bedrifter. Transaksjonsmetoder og forbruksmønstre er i stadig endring. Vi ser at våre tilbud innen finansielle løsninger etterspørres av stadig flere bedrifter som driver innen detaljhandel og E-handel, sier konsernsjef Mats Augurell.