Fra 1. januar 2018 ble det følgende endringer:

  • Inkassosats fra 1. januar 2018: 700,-, uforandret fra 2017
  • Rettsgebyr fra 1. januar 2018: 1130,-, opp 81,- fra 2017
  • Forsinkelsesrente: 8,50 %. Gjelder første halvår 2018
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyr) Jfr. forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd: 380,- (opp 10,- fra 2017

Kilde: Virke Inkasso