2020-01-02

Regjeringen har Besluttet Endring på Forsinkelsesrenten

Fra 1.januar 2020 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen.

  • Inkassosatsen fra 01.01.2020: 700,- (uforandret fra 2019)
  • Rettsgebyr fra 01.01.2019: 1172,- (opp 22,- fra 2019)
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret)Jfr. forsinkelsesrenteloven §3a første ledd: 400,-
  • Forsinkelsesrente: 9,50 % p.a Gjelder første halvår 2020 (opp 0,25% poeng)

Les mer på regjeringens hjemmeside:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsinkelsesrente-og-standardkompensasjon-fra-1.-januar-2020/id2683644/