2021-10-27

Kunsten å få betalt i tide

I en ideell verden ville bedriften alltid ha fått inn betalinger for varer og tjenester til rett tid. Virkeligheten er dessverre annerledes og uteblitte betalinger kan skade kontantstrømmen og på lang sikt også svekke likviditeten.

1. Gjør deg kjent med kundenes økonomi

Ved å få utført en kredittvurdering av kundene får du et bedre bilde av deres økonomiske situasjon og kan fastslå deres kredittverdighet. Det er en god løsning for å minimere risikoene og mulighetene for kredittap før du inngår en avtale. Her er det viktig å finne en kredittvurdering som ikke er så streng at du velger bort gode kunder, men heller ikke så snill at du taper penger.

2. Fakturering

Å ha en korrekt faktura, kan utgjøre forskjellen mellom å få betalt eller ikke. For å gjøre det så enkelt som mulig for kunden må fakturaen tydelig og konkret gjenspeile avtalen mellom partene. Vi foreslår derfor at du spesifiserer følgende på fakturaen:

– Hvilket produkt eller hvilken tjeneste som er kjøpt fra deg.
– Hva konsekvensene blir og hvilke gebyrer som påløper hvis fakturaen ikke betales til rett tid.
– Hvilke betalingsvilkår som gjelder for fakturaen.

3. Selge fakturaer

Hvis betalingene likevel ikke kommer inn, kan det være verdt å vurdere å selge fakturaene til en annen part. Dev å gjøre det unngår du unødvendig frustrasjon og stress, samtidig som du minimerer den administrative belastningen. Ved å selge fakturaene kan virksomheten fokusere på det dere kan best, samtidig som dere får betalt i tide.

4. Få hjelp av et inkassobyrå

Ved å overlate ansvaret til et inkassobyrå øker du sannsynligheten for å få betalt. I tilfeller av uteblitt betaling veier det tyngre hvis kunden får et betalingskrav fra et inkassobyrå i stedet for bare enda en påminnelse fra deg. Dermed øker også sannsynligheten for at kunden prioriterer din faktura høyere.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å få betalt til rett tid? Kontakt oss gjerne, så tar vi en prat om det!