Inkasso

Kvinner viser bedre betalingsmoral til tross for lavere inntekt og økonomisk kunnskap

Kvinner tjener 12 prosent mindre enn menn og har i gjennomsnitt 23 prosent lavere pensjon. I tillegg har kvinner lavere…

Les mer

5 nøkkelfaktorer når du skal velge og evaluere en inkassopartner

Å velge en inkassopartner kan være en kompleks prosess som krever nøye evaluering av deres tilnærming til å balansere AI…

Les mer

Kunsten å få betalt i tide

I en ideell verden ville bedriften alltid ha fått inn betalinger for varer og tjenester til rett tid. Virkeligheten er dessverre annerledes og uteblitte betalinger kan skade kontantstrømmen og på lang sikt også svekke likviditeten. 1. Gjør deg kjent med kundenes økonomi Ved å få…

Les mer

Hva skal man tenke på ved valg av inkassoselskap?

Iblant kan det føles overveldende og vanskeligere enn det behøver å være å få svar på sine spørsmål om hva man skal tenke på når man innleder et samarbeid med et inkassoselskap. I denne artikkelen…

Les mer

Regjeringen har Besluttet Endring på Forsinkelsesrenten

Fra 1.januar 2020 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen. Inkassosatsen fra 01.01.2020: 700,- (uforandret fra 2019) Rettsgebyr fra 01.01.2019: 1172,- (opp 22,- fra 2019) Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret)Jfr. forsinkelsesrenteloven §3a første ledd:…

Les mer