Filoverføring

En del av Alektum Groups tjenester krever at du sender oss store filer med informasjon. Slike filer kan du med fordel sende oss via vår egen filoverføringstjeneste.