33744500

Har du fått brev fra oss?

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på 33 74 45 00 eller pr mail til info@alektumgroup.no. Vil du nedbetale gjeld, kan du gjøre det via Plan & Pay.

Kredittopplysning

Kontakt oss

Kredittopplysning

De fleste kunder betaler sine krav innen fristen, men det finnes også de som betaler lenge etter fristen. Via våre leverandører på kredittinformasjon kan vi levere ulike typer kredittopplysninger som gjør det mulig å ta riktig besluttning uansett kravets størrelse. Et ubetalt krav betyr ikke at det aldri vil bli betalt. Alektum tenker helhetlig og langsiktig- ikke bare når det gjelder kredittopplysninger. Kontakt oss gjerne så vi kan fortelle mer om våre tjenester og hva vi kan tilby.

Til toppen av siden