Klager

I Alektum Group gjør vi vårt ytterste for å forbedre tjenestene våre kontinuerlig og behandle alle som kontakter oss på en profesjonell, rask og korrekt måte. Har du synspunkter eller innvendinger på hvordan vi har håndtert din henvendelse er du velkommen til å kontakte oss.

Slik gjør du

Vi anbefaler alltid at du først kontakter vår kundeservice. Har du innvendinger som gjelder en konkret sak, for eksempel at du av en eller annen grunn ikke er betalingspliktig, skal du i første rekke snakke med den saksbehandleren som er angitt i brevet du har fått fra oss.

Du kan også gjøre innvendinger mot et krav på vår kundenettside.

Det er viktig at du beskriver tydelig og detaljert hva som har skjedd når du sender inn en klage. Prøv å være mest mulig konkret og oppgi alltid følgende opplysninger:

  • Dine kontaktopplysninger (navn, telefonnummer og e-postadresse)
  • Ditt saksnummer og/eller fødselsdato (hvis klagen gjelder en sak hos oss)
  • Hva er grunnen til at du er misfornøyd?
  • Hva mener du at noen i Alektum Group har gjort feil?
  • Når inntraff hendelsen, og hvordan foregikk kontakten (brev, telefon, e-post)?

Hva skjer videre?

Alle klager behandles i henhold til egne retningslinjer for klagehåndtering, og klagen vil bli utredet raskt og saklig av en annen enn den som håndterte saken i første omgang. Vi gir deg tilbakemelding så snart utredningen er ferdig.

Behandling av personopplysninger

Ved å sende inn en klage til oss samtykker du i at Alektum Group AB behandler de personopplysninger om deg som du gir i skjemaet og i saken for øvrig. Opplysningene som behandles er de som gjelder saken. Opplysningene kan bli utlevert til aktuelle fordringshavere og myndigheter, samt bli brukt i eventuelle pågående saker hos oss. Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har registrert på deg. Du kan sende oss en skriftelig anmodning. Skulle noen av opplysningene være feil, kan du kontakte oss for rettelse. Personopplysningsansvarlig er Alektum Group AB.