Integritetspolicy

Din integritet er viktig for oss i Alektum Group. For å gjøre informasjonen om hvordan vi behandler dine personopplysninger mer transparent og oversiktlig, har vi strukturert vår integritetspolicy i ulike deler. Hvilken del av integritetspolicyen som er relevant for deg, avhenger av om du besøker vårt nettsted, abonnerer på vårt nyhetsbrev eller på annen måte har kontaktet oss i Alektum Group. I hver del av integritetspolicyen beskrives det mer detaljert hvilke personopplysninger vi har og hvordan vi bruker dem. Du finner også informasjon om dine rettigheter og hvordan du benytter deg av disse. For informasjon om cookies, vennligst se vår cookiepolicy. 

Integritetspolicy for nettsted og nyhetsbrev

I denne integritetspolicyen forklares det hvordan personopplysninger kan bli lagret og behandlet når du bruker vårt nettsted eller abonnerer på vårt nyhetsbrev. 

Alektum Group er behandlingsansvarlig og har ansvaret for alle personopplysninger. Du kan kontakte vårt personvernombud på  dataprotection@alektumgroup.com. Vår bedriftsinformasjon, vårt telefonnummer og kontaktskjema finner du nederst på denne siden. 

Personopplysninger – definisjon og hva vi registrerer

En personopplysning er enhver opplysning som kan brukes, for seg selv eller sammen med annen informasjon, til å identifisere, kontakte eller lokalisere en enkelt person, eller å finne en enkelt person i en sammenheng. 

Når du besøker vårt nettsted, kan du bli bedt om å oppgi navn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, saksnummer eller annen informasjon for å underlette effektiv håndtering av ditt besøk. 

Vær oppmerksom på at den informasjonen du oppgir til oss, kommer til å bli registrert. Vi ber deg derfor om å være tilbakeholden med sensitive personopplysninger og ikke oppgi informasjon som faller inn under personvernforordningens definisjon av særskilte kategorier av personopplysninger, som f.eks. opplysninger som avslører helse, rase eller etnisk opprinnelse, eller politiske standpunkter. 

Våre produkt- og tjenestetilbud er ikke rettet mot barn. 

Personopplysninger – slik samler vi dem inn 

Vi samler inn dine personopplysninger: 

 • når du oppgir dine kontaktopplysninger til oss ved bestilling av informasjon om våre produkter eller tjenester, uansett om bestillingen gjøres ved hjelp av bestillingsskjemaet på dette nettstedet, via en telefonsamtale eller på et fysisk møte,
 • når du oppgir dine kontaktopplysninger til oss via e-post,
 • når du tegner et abonnement på våre e-postdistribuerte nyhetsbrev,
 • når du laster ned dokumenter fra vårt nettsted,
 • når du melder deg på våre arrangementer eller seminarer (inklusive webinarer),
 • fra åpne offentlige kilder, f.eks. LinkedIn eller bedriftsnettsteder.

Opptak av telefonsamtale

Når du ringer til Alektum Group vil din samtale kunne bli tatt opp for kvalitets- og opplæringsformål. Dette gjør vi for å kunne hjelpe deg på best mulig vis og for å sikre god kvalitet av hensyn til deg og Alektum Group. Vi vil alltid informere deg og gi deg mulighet til å reservere deg før en samtale blir tatt opp. Behandlingen er basert på vår berettigede interesse. Samtalen lagres i maksimalt 30 dager og det er kun et fåtall personer som har tilgang til å lytte til lydopptaket.

Personopplysninger – slik bruker vi dem 

Vi kan komme til å bruke den informasjonen vi har samlet inn om deg når du har tegnet abonnement på vårt nyhetsbrev, svart på en undersøkelse eller markedskommunikasjon, ringt oss, navigert på vårt nettsted eller brukt dets funksjoner, til formålene beskrevet nedenfor. 

 • For å følge din bruk av våre nettsteder og våre nyhetsbrev, slik at vi f.eks. kan gjøre personlige tilpasninger basert på ditt nettstedsbesøk og tilby det innholdet og de produkttilbudene som passer best med dine interesser og behov, samt få en korrekt oppfatning av hvilket innhold i nyhetsbrevene abonnentene finner mest interessant (se vår cookiepolicyfor mer informasjon). Vår databehandling bygger da på ditt samtykke. 
 • For å kunne svare på forespørsler og bestillinger og/eller levere de bestilte tjenestene, inklusive respons på dine forespørsler. For å kunne sende ut konkurransemateriell, markedsmateriell, undersøkelser eller annet nettstedsmateriell samt for å håndtere oppfølgingen overfor deg etter forespørsler per e-post eller telefon. Vår databehandling bygger på kontrakt eller avtale samt på en avveining mellom vår legitime interesse og interessene til avsendere av forespørsler samt våre kunders, leverandørers og forretningspartneres interesser.
 • For å be om karakterer på og vurderinger av produkter og tjenester. Vår databehandling bygger på en avveining mellom vår legitime interesse og våre kunders, leverandørers og forretningspartneres interesser.
 • For å sende ut nyhetsbrev og invitasjoner. Vår databehandling bygger på ditt samtykke. Hvis du er kunde hos oss eller arbeider for en av våre kunder, bygger vår databehandling på en avveining mellom vår legitime interesse og våre kunders, leverandørers og forretningspartneres interesser.
 • Opptak av telefonsamtale kan bli benyttet til opplæringsformål for å kvalitetssikre vårt arbeid, samt utrede uklarheter.

Våre nyhetsbrev

Hvis du har tegnet abonnement på våre nyhetsbrev, kan du når som helst si opp abonnementet ved å klikke på oppsigelseslenken som finnes i alle utsendte nyhetsbrev. Alternativt kan du avslutte abonnementet ved å sende inn din oppsigelse ved hjelp av kontaktskjemaet nederst på denne siden. 

E-postkommunikasjon 

Viktig!  Kommunikasjon per e-post medfører alltid sikkerhets- og konfidensialitetsrisikoer. En e-postmelding er i så henseende sammenlignbar med et postkort. Du bør derfor ikke sende e-postmeldinger som inneholder sensitive opplysninger eller ting som du ikke vil at uvedkommende skal kunne lese.

Lagring av og tilgang til personopplysninger 

Dine personopplysninger lagres i sikre nettverk og bare et fåtall personer, med særskilte tilgangsrettigheter og taushetsplikt, har tilgang til dem. All sensitiv informasjon/kredittverdighetsinformasjon som du oppgir, krypteres dessuten med Secure Socket Layer-teknologi (SSL). 

Vi treffer dessuten en rekke sikkerhetstiltak når en bruker oppgir, sender eller leser sin informasjon, for å opprettholde sikkerheten for dine personopplysninger. 

Utlevering av personopplysninger til tredjepart 

Vi verken selger, bytter eller overfører på annen måte dine personopplysninger til utenforstående parter. Dette gjelder imidlertid ikke overfor nettstedsverter eller andre samarbeidspartnere som leverer tjenester som vi bruker for drift av vårt nettsted, opprettholdelse av vår forretningsvirksomhet eller for å oppfylle serviceforpliktelser og tjenester overfor våre brukere, under forutsetning av at disse partene aksepterer å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi kan også komme til å levere ut informasjon dersom dette kreves i henhold til gjeldende lover eller for å opprettholde vår nettstedspolicy eller beskytte våre egne eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet. 

Ikke personlig identifiserbar besøksinformasjon kan imidlertid komme til å bli utlevert til utenforstående parter for markedsførings- og annonseringsformål eller andre formål. Slik informasjon samles bare inn dersom du har gitt ditt samtykke, vennligst se vår cookiepolicy for mer informasjon.    

Vi verken inkluderer eller tilbyr tredjepartsprodukter eller -tjenester på vårt nettsted. 

Lagringstid for personopplysninger 

Vi lagrer personopplysninger bare så lenge de er påkrevd for våre formål. Lagringstiden for personopplysninger varierer avhengig av formålet som vi bruker dem til. Vi oppdaterer rutinemessig abonnentlistene for vårt e-postdistribuerte nyhetsbrev og sletter opplysninger om abonnenter som ikke lenger er aktive. 

Den registrertes rettigheter 

Du har flere rettigheter i henhold til personvernforordningen.

 • Tilgang: Du har rett til å få tilgang til de personopplysningene vi har lagret om deg samt rett til å få vite til hvilke formål vi bruker disse personopplysningene. Vi kan komme til å be deg om å bekrefte din identitet når du ber om informasjon i henhold til denne rettigheten. Når vi mottar en slik anmodning, svarer vi så snart vi kan og senest innen en kalendermåned.
 • Retting: Du har rett til å be om retting eller komplettering av feilaktige eller ufullstendige personopplysninger om deg.
 • Sletting: Du har rett til å få dine personopplysninger slettet. Vi vurderer mottatt anmodning om sletting i hvert enkelt tilfelle og svarer så snart vi kan og senest innen en kalendermå Hvis du er opphavsperson til innhold på Alektum Group og ønsker å få dette innholdet slettet, vennligst underrett oss om dette.
 • Begrensning: Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i visse tilfeller, f.eks. hvis du mener at opplysningene ikke er korrekte eller hvis du motsetter deg vår berettigede interesse for å behandle opplysningene. 

Hvis du vil benytte deg av noen av disse rettighetene, ber vi deg kontakte oss på info@alektumgroup.no. 

Eksterne lenker

Vennligst vær oppmerksom på at hvis du bruker lenkene for å forlate vårt nettsted og gå til et annet nettsted, eller be om en tjeneste fra en tredjepart, slutter vår policy å gjelde så snart du har forlatt vårt nettsted. Din aktivitet på andre nettsteder er underlagt de respektive nettstedenes regler og policyer. 

Innvendinger mot vår behandling av dine personopplysninger 

Vennligst ta kontakt med oss dersom du har innvendinger mot hvordan vi behandler dine personopplysninger! Kontakt oss på info@alektumgroup.no

Du kan også kontakte tilsynsmyndigheten i ditt land.