Fra kredittvurdering og leieavtale til betalt leie

Hos oss kan du som jobber i eiendomsbransjen, få hjelp med leieavtale (kredittvurdering og opprettelse av leieavtale), leievarsler (også purringer), inkassokrav og betalingsovervåking, rettslige prosesser hvor namsmannen er involvert, tingrett, tvister som gjelder boliger/lokaler, varsling og, hvis situasjonen krever det, også utkastelse og tvangssalg.

Skreddersydde løsninger

Sammen med deg utarbeider vi en skreddersydd løsning som tar hensyn til hvordan du vil arbeide med leietakerne dine, basert på faktorer som boligområde, gjeldens størrelse og tidligere betalingsmønster. Vi er spesialister på eiendomsbransjen og har lang erfaring med å håndtere denne typen saker. Vi har hele tiden en tett dialog med deg og leietakerne dine med
det mål for øyet at du skal få tilbake pengene dine på en mest mulig effektiv måte.

Du kan alltid henvende deg direkte til oss for støtte, rådgivning og opplæring innen alt som gjelder eiendomssegmentet, uten å måtte gå via unødige mellomledd.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!