Vi hjelper våre bank- og finanskunder med effektive inkassotjenester som tar hensyn til skyldneren. Målet er å opprettholde et godt forhold, slik at kundene dine gjerne gjør forretninger med deg igjen etter at gjelden er betalt. Vi investerer i gjeldsporteføljer og integrerer dem i et system som samler inn eldre betalinger på en korrekt måte og med stor suksess.

Vil du vite mer?

Kontakt oss, så forteller vi mer.