Faktura & Pre-Collection

Frigjør tid og få raskere betalt

Fakturaservice

Det kan være tidkrevende å håndtere kundefakturaer, ikke minst hvis det oppstår forsinkelser med betalingen. Med tjenesten fakturaservice tar vi hånd om og systematiserer hele din fakturahåndtering, fra registrering av innbetalinger til utsendelse av purringer og eventuelle inkassosaker. Enkelt og effektivt slik at du får mer tid til din kjernevirksomhet.

Påminnelsesservice

At fakturaene betales i tide handler i stor grad om å ha gode rutiner for påminnelser/purringer. Vi kan hjelpe dere med å effektivisere deres betalingspåminnelser, slik at fakturaene betales i tide. Du står som avsender og eier kunderelasjonen, vi tar bare hånd om den administrative behandlingen.