Inkasso

La ikke manglende betalinger påvirke likviditeten

At betalinger uteblir er dessverre uunngåelig, noe som i lengden kan føre til likviditetsproblemer og hemme deres vekst. Hvis dere ikke treffer de rette tiltakene i rett tid, minsker dessuten sannsynligheten for å få full betaling.

Ved å la oss ta hånd om deres inkassosaker kan dere minske kredittapet – både i dag og i morgen. Vi har lang erfaring og innsikt i betalingsmønstre, og derfor kan vi skreddersy våre løsninger slik at de passer både for deres og deres kunders behov. Å la en nøytral tredjepart ta hånd om inkassoprosessen kan dessuten beskytte deres varemerke.

Fleksibel og innovativ partner

Med vår innovative AI-løsning kan vi få et overblikk over dine kunders betalingsvaner og økonomiske status – alt for å kunne ta en beslutning om den beste veien fremover. Vi utfører alltid våre tiltak basert på det aktuelle individet, dette for å sikre at dere i størst mulig grad kan bevare deres kunderelasjon.

Internasjonal inkassohåndtering – Lokal kunnskap

Vi finnes der deres kunder er. Vi har lokale kontor, grenseoverskridende løsninger og samme system i 14 europeiske land – alle med inkasso som kjerneområde. Dette innebærer at vi med enkelhet kan navigere på ulike språk og i ulike kulturer og regelverk. Det betyr også at dere alltid har et team med lokal kjennskap der dere er, klare til å håndtere spørsmål som angår deres internasjonale saker.

Digitale tjenester som forenkler

Med våre digitale tjenester får dere et bedre overblikk og kan følge med på deres inkassosaker, følge opp fakturaer og ha kontroll på purringer.

Har du spørsmål om inkasso? Kontakt oss for rådgivning