Shoppe Lagom

Vårt arbeid for sosial ansvarstaking og privatøkonomisk bærekraft er en naturlig del av vår hverdag. Initiativet Shoppe Lagom ble derfor startet i 2019 som et ledd i vårt arbeid for et mer bærekraftig forbruk – en privatøkonomisk balanse – med et mål om å motvirke gjeldsproblemene i samfunnet.

Antallet gjeldstyngede personer og gjeldsbeløpene øker år for år. Shoppe Lagom retter seg derfor mot vanlige forbrukere som iblant ”handler litt for mye”, dvs. kjøper ting som man egentlig ikke har råd til. Men det er også et opprop til andre selskaper om å være med i arbeidet for å oppnå en mer ansvarsfull kredittgivning og et bærekraftig forbruk.

ShoppeLagom.no –>

Shoppe Lagom Website
”Som inkassoselskap har vi en viktig rolle å fylle i samfunnet. Vi kan gjøre en forskjell. Med initiativet Shoppe Lagom vil vi gjøre nettopp det. Å inspirere og informere om privatøkonomisk balanse er én del. Å hjelpe våre kunder med å tilby forbrukerne rett betalingsalternativ ut fra betalingsevne er en annen. På den måten kan vi hjelpe både privatpersoner og bedriftene de handler hos til en mer stabil økonomi.”

Mats Augurell, adm.dir. Alektum Group

”Vårt initiativ, Shoppe Lagom, er helt i tråd med våre kjerneverdier – sosial ansvarstaking og privatøkonomisk bærekraft. Ubetalt gjeld er ikke til fordel for noen – ikke de gjeldstyngede, ikke handelen, ikke inkassoselskapene og ikke samfunnet som helhet. Med Shoppe Lagom ønsker vi å belyse et viktig, men ofte ignorert samfunnsspørsmål, som berører altfor mange.”

Moa Tyborn, Corporate Communications Director