Finansiell Informasjon

Alektum Finans AS

Alektum Finans AS driver virksomhet som finansieringsforetak, herunder kjøp og salg av forfalte pengekrav, og alt hva dermed står i forbindelse, innenfor de rammer som følger av lov, forskrift og konsesjonsvilkår, samt virksomhet som har naturlig tilknytning til dette. Alektum Finans AS fikk i 2017 finanskonsesjon, noe som gir selskapet mulighet til å kjøpe bank- og finanskrav.