Vi har tilgang til et nettverk av innkrevere over hele [land]. Vi kan dermed holde dine gamle fordringer aktive og sørge for at pengene havner hos deg. Våre innkrevere har god innsikt i saken og er lydhøre i sin kontakt med skyldneren for å unngå å skade forholdet mellom deg som kunde og skyldneren unødig. Vi forsøker alltid å gjøre det lille ekstra.

Blant kunder som benytter våre varslingstjenester, er eiendomsselskaper, inkassobyråer, energiselskaper og advokatfirmaer, men tilbudet vårt fungerer i alle bransjer. Løsningen vår holder høy kvalitet og er både rask og trygg. Vi har alltid tilgang til oppdatert og korrekt informasjon, og ved behov kan vi også bistå deg med juridisk rådgivning.

Vårt tilbud

Mange tror at namsmannen er siste instans for å få betalt fakturaen, men slik er det ikke. En av veiene til betaling går via varsling. Du kan aldri få en foreldet fordring betalt. Gjennom varslingsprosessen hjelper vi deg å holde fordringen ved like, selv om skyldneren kanskje ikke kan betale akkurat i øyeblikket.

For å sikre at kundene våre får betalt så raskt som mulig og for å redusere risikoen for at en sak blir foreldet og umulig å inndrive sørger vi for å meddele et oppdrag så snart vi har fått det.

Vi kan hjelpe deg med betalingspålegg, varsel til parter, betalingsoppfordring i henhold til konkursloven, stevninger, testamenter, krav, innkallinger, betalingsvarsler, meddelelser til strømkunder, oppsigelser og foreldelsesavbrudd.

Vi mottar normalt oppdrag via post eller e-post. Større volumer kan du med fordel levere til oss i filer. Vi tilpasser vår arbeidsmåte for å gi deg en raskere og enklere løsning.

Kontakt oss, så forteller vi mer!